IELTS Intermediate

Target điểm 5.0 - 6.0
khoa-np-ielts-5.0-6.0

I – GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 1. Đối tượng học viên
 • Học sinh cấp 2 có trình độ tiếng Anh đạt 5.0 IELTS hoặc đã kết thúc khoá học IELTS Elementary.
 • Đã đạt điểm Listening-Reading 6.0+ nhưng chưa tự tin với 2 kỹ năng Speaking-Writing
 1. Thời gian học
 • 2 buổi/tuần và 2.5h/buổi
 • Tổng 25 buổi

3. Mô tả khóa học

 • Bổ sung từ vựng theo chủ đề phù hợp với trình độ và kiến thức nền, giúp định hướng ý tưởng cho bài Nói & Viết trong kỳ thi IELTS.
 • Rèn luyện các phương pháp làm bài thi 4 kỹ năng, đặc biệt luyện Nói theo chủ đề Part 2 & 3 và Viết Task 1 & 2.

4. Mục tiêu khóa học

 • Học sinh được bổ sung lượng từ vựng lớn theo chủ đề, đồng thời trả lời được các câu hỏi IELTS liên quan đến chủ đề đó
 • Nắm được những lưu ý liên quan đến các dạng bài trong phần thi Nghe – Đọc 
 • Thành thạo cách viết các dạng bài Writing Task 1 và Task 2
 • Đạt 6.0 IELTS Overall

II – NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

TiếtTên bàiNội dung
1Work/Study– Listening: Overview, Techniques, Question types (Completion, Multiple Choice)
– Reading: Overview, Techniques, Question types (Multiple Choice, Completion)
2Job/Education– Listening: Review Techniques, Question types (Labeling, Short Answers, Matching)
– Reading: Review Techniques, Question types (Y/N/NG – T/F/NG, Matching)
3People (appearance and personality)Listening Practice + Reading Practice + Vocab + Writing Task 1 Chart/Graph/Table with trends (Planning – Intro – Overview – Bài hoàn chỉnh)
4Families/RelationshipsListening Practice + Reading Practice + Vocab + Writing Task 1 Chart/Graph/Table without trends (Planning – Intro – Overview – Bài hoàn chỉnh)
5Work/TechnologyListening Practice + Reading Practice + Vocab + Writing Task 2 dạng Agree/Disagree (Planning – Intro – Templates)
6EnvironmentListening Practice + Reading Practice + Vocab + Writing Task 2 dạng Agree/Disagree (Brainstorm + Practice)
7Town/City lifeListening Practice + Reading Practice + Vocab + Writing Task 2 dạng Discuss both views (Planning + Intro + Templates)
8Crime/PunishmentListening Practice + Reading Practice + Vocab + Writing Task 2 dạng Discuss both views (Brainstorm + Practice)
9ReviewVocab + Writing Theories + Practice
10Mid-term TestFull 4-skill Test
11TravellingListening Practice + Reading Practice + Vocab + Writing Task 1 Process/Diagram (Planning – Intro – Overview – Bài hoàn chỉnh)
12Health & IllnessListening Practice + Reading Practice + Vocab + Writing Task 1 Maps (Planning – Intro – Overview – Bài hoàn chỉnh)
13News, MoneyListening Practice + Reading Practice + Vocab + Writing Task 1 (Review Process/Diagram/Maps)
14Music and SportListening Practice + Reading Practice + Vocab + Writing Task 2 dạng Advantages/Disadvantages (Planning + Intro + Templates)
15War & Peace, Global ProblemsListening Practice + Reading Practice + Vocab + Writing Task 2 dạng Problems – Solutions (Planning + Intro + Templates)
16Starting/Finishing; Success/FailureListening Practice + Reading Practice + Vocab + Writing Task 2 dạng Causes – Solutions (Planning + Intro + Templates)
17Cause & Effect; Agreeing/DisagreeingListening Practice + Reading Practice + Vocab + Writing Task 2 dạng Two-part questions (Planning + Intro + Templates)
18Beliefs and Opinions; Praising and CriticizingListening Practice + Reading Practice + Vocab + Writing Task 2 (Review Advantages/Disadvantages; Problems-Causes/Solutions; Two-part questions)
19ReviewVocab + Writing Theories + Practice
20Final  TestFull 4-skill Test

Trung tâm Ngoại ngữ NP Education

Hotline: 086 830 0770

Chương trình học liên quan

Bạn quan tâm?

Vui lòng để lại thông tin bên dưới để nhận tư vấn và đăng ký về các chương trình học tại NP Education.

Tin tức