IELTS Elementary

Target điểm 4.0 - 5.0
khoa-np-ielts-4.0-5.0

Thông tin tổng quan

2. Mục tiêu khoá học

 • Tất cả các đối tượng học sinh đã có nền tảng kiến thức Từ vựng, Ngữ pháp và Phát âm cơ bản và đạt tương đương 4.0 IELTS trong bài kiểm tra đầu vào.
 • Học sinh có nhu cầu phát triển toàn diện 4 năng lực Nghe – Nói – Đọc – Viết cũng như trau dồi các kỹ năng học thuật và khả năng tư duy phản biện.
 • Học sinh muốn được bổ sung và tăng cường kiến thức nền về những chủ đề thông dụng trong cuộc sống hàng ngày, những chủ đề nâng cao về các lĩnh vực chuyên ngành cũng như các vấn đề bức thiết trong đời sống tự nhiên và xã hội.

2. Mục tiêu khoá học

 • 2 buổi/tuần và 2.5h/buổi
 • Tổng 25 buổi

2. Mục tiêu khoá học

 • Củng cố kiến thức ngữ pháp và bổ sung từ vựng theo chủ đề cần thiết trong IELTS áp dụng trực tiếp vào việc luyện tập và thực hành 4 kỹ năng.
 • Bồi dưỡng kỹ năng và phương pháp làm bài, chú trọng kỹ năng Nghe và Đọc.
 • Tập trung rèn luyện kỹ năng Nói Part 1 & 2.
 • Thành thục kỹ năng Paraphrase và cấu trúc viết bài Writing Task 1 & 2.

2. Mục tiêu khoá học

 • Học sinh được bổ sung lượng từ vựng lớn theo chủ đề, đồng thời trả lời được các câu hỏi IELTS liên quan đến chủ đề đó.
 • Học được phương pháp làm bài nghe và đọc.
 • Nắm được khung bài cũng như các cấu trúc cơ bản để viết bài Writing
 • Đạt 5.0 IELTS Overall

Thông tin tổng quan

 

TiếtTên bàiNội dung
1Family/Gender roles– Reading: Skimming + Key words + Matching headings
– Writing: Question types; General Info; Planning
2Health and Fitness– Reading: Scanning + Completion
– Writing Task 1: Line graph (sentence structures, tenses, time reference)
– Writing Task 2: brainstorming ideas + structure (Agree/Disagree)
3Education– Reading: Short-answer questions
– Writing Task 1: Describing a chart
– Writing Task 2: Selecting and Organizing ideas
4Nature and the Environment– Reading: Matching sentence endings
– Writing Task 1: Describing a process 
– Writing Task 2: Signposting a sequence of events
5Language and Communication– Reading: Multiple Choice questions
– Writing: Writing an introduction and a conclusion; Describing a diagram
6Science and Technology– Reading: Sentence Completion, Diagram Labeling 
– Writing Task 1: Interpreting a table
– Writing Task 2: Signposting main points; modifying sentences
7Employment and Finances– Reading: Note, Summary, Flow-Chart Completion
– Writing Task 1: working with 2 visual prompts
– Writing Task 2: developing supporting examples
8Youth– Reading: Identifying Information; True/False/Not Given
– Writing Task 1: developing and linking supporting examples
– Writing Task 2: writing the conclusion
9ReviewVocab + Reading/Writing Theories + Practice
10Mid-term TestFull 4-skill Test
11People and Places– Reading: Matching Information
– Writing Task 1: Using cohesive devices
– Writing Task 2: Writing topic sentences
12Holidays and Travel– Reading: Yes/No/Not Given questions
– Writing: Using appropriate vocabulary; avoiding repetition
13Culture and Modern Society– Reading: Matching features
– Writing: Learning how to correct errors; Practicing Proofreading
14Time, History4 skill practice
15The natural world4 skill practice
16Space, Planets4 skill practice
17The Arts4 skill practice
18Migration4 skill practice
19ReviewVocab + Reading/Writing Theories + Practice
20Final  TestFull 4-skill Test

Trung tâm Ngoại ngữ NP Education

Hotline: 086 830 0770

Chương trình học liên quan

Bạn quan tâm?

Vui lòng để lại thông tin bên dưới để nhận tư vấn và đăng ký về các chương trình học tại NP Education.

Tin tức