IELTS Upper

Target điểm 6.0+
khoa-np-ielts-6.0

Mô tả khóa học

  • Bổ sung vốn từ vựng nâng cao theo chủ đề, đồng thời cung cấp vốn kiến thức nền và tạo điều kiện cho học sinh thảo luận về các vấn đề xã hội, giúp hình thành ý tưởng cho các bài Nói & Viết.
  • Tập trung chuyên sâu 2 kỹ năng Nói & Viết, đồng thời luyện tập làm đề 4 kỹ năng.

Trung tâm Ngoại ngữ NP Education

Hotline: 086 830 0770

Chương trình học liên quan

Bạn quan tâm?

Vui lòng để lại thông tin bên dưới để nhận tư vấn và đăng ký về các chương trình học tại NP Education.

Tin tức